För att säkerställa att besökarna ser en säker version av er webbplats så bör alla länkar skrivas om till https istället för http. Detta är oftast enkelt att åtgärda i olika CMS. Under WordPress är det lätt att ändra i adminpanelen under Inställningar > Allmänt. Här ändras WordPressadress (URL) och Webbplatsadress (URL) till https:// istället för http://, se bild nedan för exempel.

Men ifall det inte går att lösa direkt i ert CMS så är det möjligt att styra om hela webbsidan till https med lite regler i antingen .htaccess eller Web.config, beroende på om det är Linux eller Windows.

Linux

För att styra om alla länkar till https under Linux så kan följande rader läggas till i filen .htaccess(längst upp i filen fungerar utmärkt).

# HTTPS-dirigering börjar
RewriteEngine On
RewriteBase /
SetEnvIfNoCase X-FORWARDED-PROTO "^https$" HTTPS
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^\/\.well-known\/.*$
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
# HTTPS-dirigering slutar

Windows

För att styra om alla länkar till https under Windows så är det istället Web.config som behöver redigeras och då kan följande rader läggas till. Windows är dock lite mer känslig mot förändringar i Web.config så reglerna bör placeras på rätt ställe eller läggas ihop med eventuella befintliga regler beroende på hur er Web.config ser ut just nu.

<rules>
<rule name="HTTPS Redirect" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions>
<add input="{​​​​​​​HTTP_X_FORWARDED_PROTO}​​​​​​​" pattern="https" negate="true" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://{​​​​​​​HTTP_HOST}​​​​​​​/{​​​​​​​R:1}​​​​​​​" />
</rule>
</rules>