Om din sajt använder SSL och du får felmeddelande “The page isn’t redirecting properly” eller liknande när du försöker besöka sajten kan du kolla hur SSL konfigurationen ser ut.

Ändra i din .htaccess fil:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https

Om det inte fungerar, testa:

SetEnvIfNoCase X-FORWARDED-PROTO “^https$” HTTPS
<IfModule mod_headers.c>
Header always set Content-Security-Policy “upgrade-insecure-requests;”
</IfModule>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

X-Forwarded-Proto viktigaste raden.

Om det är en WordPress-sida kan man ofta fixa det genom att tvinga SSL i wp-config.php genom att lägga till följande rad:

$_SERVER[‘HTTPS’] = ‘on’;

/* thats it, dont go further! */