Efter flytten från Ipeer behöver inställningarna för ditt e-postkonto ändras i alla de klienter du använder e-postkontot i, t.ex: Outlook på datorn och i din mobiltelefon. Du kan endera lägga upp ditt konto på nytt eller ändra i befintligt konto. Lägger du upp kontot på nytt följer inte kontakter och e-postregler med utan behöver läggas upp på nytt, därför kan det vara bättre att ändra i befintligt konto enligt denna guide. (Utseendet på Outlook kan variera beroende på version)

De nya inställningarna som ska användas är:
Ingående mailserver: mailin.telia.com
Ingående port IMAP: 993 med SSL
Ingående port POP: 995 med SSL
Utgående mailserver: mailout.telia.com
Utgående port: 465 med SSL
SMTP-autentisering: På (e-postadress och lösenord)

Klicka på Arkiv i menyn i Outlook för att komma till kontoinställningarna.

1. Klicka på Kontoinställningar

2. Markera det e-postkonto du vill ändra för om du har flera och klicka på Ändra

3. Ändra inställningarna till de nya
Server för inkommande e-post: mailin.telia.com
Server för utgående e-post (SMTP): mailout.telia.com
Användarnamn ska fortfarande vara hela din e-postadress
Lösenord är samma som tidigare och behöver inte ändras

4. Klicka sedan på “Fler inställningar”

5. Gå till fliken Avancerat. Ändra serverportnummer till de nya
Inkommande server (IMAP): 993
Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL
Utgående server (SMTP): 465
Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL

6. Under rubriken Mappar, Rotmappens sökväg. Sudda ut om det står INBOX i den. Den ska vara tom.

7. Klicka på OK.

8. Klicka på Nästa och sedan Slutför.


Kontot använder nu de nya inställningarna och du kan använda ditt e-postkonto precis som förut igen.