Efter flytten från Ipeer behöver inställningarna för ditt e-postkonto ändras i alla de klienter du använder e-postkontot i, t.ex: Mac Mail på datorn och i din mobiltelefon. Du kan endera lägga upp ditt konto på nytt eller ändra i befintligt konto. Lägger du upp kontot på nytt följer inte kontakter och e-postregler med utan behöver läggas upp på nytt, därför kan det vara bättre att ändra i befintligt konto enligt denna guide. (Utseendet på Mac Mail kan variera beroende på version)

1. Starta ”Mail” på Apple datorn och klicka i vänster hörn på ”Mail”

2. En meny kommer då öppnas, klicka då på ”Inställningar…”

3. Klicka på “Konton” som har ett ”@” som icon och välj sedan det mailkonto som ska ändras i menyn till vänster.

4. Klicka sedan på “Serverinställningar”

5. Under “Server för inkommande e-post (IMAP)” så ska:
Värdnamn bytas till ”mailin.telia.com”
Port bytas till ”993”
”Använd TLS/SSL” vara i bockat
Och ”Autentisering” ska vara alternativet ”Lösenord”

6. Under “Server för utgående e-post (SMTP)” så ska:
Värdnamn bytas till ”mailout.telia.com”
Port bytas till ”465”
”Använd TLS/SSL” vara i bockat
Och ”Autentisering” ska vara alternativet ”Lösenord”

7. Klicka på “Avancerade IMAP-inställningar”

8. Kolla så att fältet för “Prefix för IMAP-sökväg” är tomt. Klicka på OK.